Onkraj doseganja ciljev

metoda Sedona

Na predhodni delavnici z naslovom “Doseganje ciljev” smo si ogledali, kako mogočno je izpuščati glede naših ciljev in kako nam to pomaga ozavestiti vse tiste notranje omejitve, ki nam preprečujejo ustvariti, kar želimo, in se predvsem znebiti vseh tistih dvomov, negotovosti, zadržkov in drugih ovir, ki nam preprečujejo, da bi živeli bogato, pestro, radostno in polno življenje vsega, kar naše srce zaželi.

Onkraj doseganja ciljev

Pogosto čutimo, da moramo biti nezadovoljni s tistim, kar imamo, kajti drugače ne bomo motivirani, da bi si prizadevali, za kar želimo. To je do neke mere sicer res vendar, kadar si dovolimo ljubiti in sprejeti, kar je, to dejansko odpre in sprosti neomejene možnosti. Poleg tega, ko se naklonjeno zavedamo trenutne situacije, to ublaži naše telo in um in nas usmeri, da se pričnemo premikati onkraj vseh omejitev.

V naši biti smo neomejeni

Omejitve so bile prva tema, ki smo si jo ogledali. V naši biti nimamo omejitev razen tistih, v katere verjamemo.

Um nam vedno poskuša prodati, kakšno novo omejitev ali nas poskuša prepričati, da moramo razrešiti omejitev, ki nam jo je ravnokar prodal. Obenem nas drži ujete v razmišljanju o tem, kar je bilo ali kar bi lahko bilo namesto, da bi se aktivno ukvarjal s tem, kar dejansko je.

Bolj, ko si tako dovolimo prepoznati, da so omejitve le in edino v umu, bolj pričnemo izkušati življenje onkraj omejitev.

Za omejitve verjamemo, da smo se z nekaterimi rodili, da so nekatere posledice okolja in okoliščin, za nekatere smo slišali od drugih in jih preprosto sprejeli, nekatere smo si pa izmislili, kar sami.

Ne glede od kod so te omejitve prišle, le te lahko vplivajo na nas le zato, ker jim dovolimo. Dovolimo jim pa tako, da verjamemo v njih ali smo v njih čustveno investirali. Najbolj jim verjamemo tako, da celo mislimo, da smo mi te omejitve, oziroma se z njimi identificiramo.

Omejitve so odvisne od naše čustvene investicije v njih. Pogosto vložimo ogromno časa in energije in celo finančnih sredstev, da vzdržujemo določen občutek omejenosti. Obenem se bojimo, da bomo izgubili svojo investicijo in zato se tako radi in močno oklepamo svojih omejitev. Vse to je večinoma nezavedno oziroma podzavestno.

Vendar, če si vseeno dovolimo izpustiti omejitev in/ali videti onkraj njene iluzorne narave, se naša “investicija” mnogokratno povrne. Ne samo, da se osvobodimo te določene omejitve, temveč se pričnemo bolj zavedati tudi tiste najgloblje omejitve, ki je temelj vseh drugih in to je prepričanje, da smo ločeni posameznik s telesom in umom v navidezno sovražnem svetu.

Imamo vrsto omejujočih prepričanj, kaj vse je za nas mogoče

Vse to se odraža pri naših prizadevanjih za doseganje ciljev. Imamo celo vrsto raznoraznih omejujočih prepričanj, kaj vse je za nas mogoče oziroma, kaj ni mogoče.

Na primer imamo omejujoče prepričanje, kako uspešni smo pri doseganju ciljev. Imamo omejujoča prepričanja, kaj lahko počnemo, smo ali imamo oziroma, česa ne moremo početi, biti ali imeti. Imamo omejujoča prepričanja glede denarja. Imamo omejujoča prepričanja glede odnosov. Imamo omejujoča prepričanja glede zdravja. In imamo omejujoča prepričanja glede duhovnosti.

Ne samo, da imamo nekaj omejujočih prepričanj, temveč imamo celo vrsto plasti omejitev, ki se medsebojno podpirajo.

Ko tako pričnemo prepoznavati omejujoča prepričanja in prepoznavati to mnogo plastno omrežje prepričanj, ki na videz nima mej, je to lahko seveda sprva precej grozeče. Morda se nam celo zazdi, da se ne bomo mogli nikoli znebiti vseh teh omejitev, ker jih je preprosto preveč.

Vendar, ni tako hudo kot izgleda na prvi pogled. Vsa omejujoča prepričanja namreč temeljijo na krivi veri. Enostavno smo jih sprejeli, ne da bi jih preverili, če resnično držijo. To velja tudi za prepričanja, ki morda na videz temeljijo na naši izkušnji.

Ko delujemo iz prepričanja, gledamo na situacijo skozi filter, kaj je bilo v preteklosti. Prepričanja niso nikoli o tem, kaj dejansko je v tem trenutku. Temeljijo na tem, kar smo kupili od drugih, kupili od našega uma, kupili od družbe ali kupili iz knjige ali spletne strani.

Tako nenehno na “trgu” iščemo in kupujemo nova prepričanja. Sprva namreč mislimo, da moramo zamenjati tako imenovana negativna prepričanja za pozitivna. Vendar, če gre za prepričanje, je omejujoče, ne glede ali ga označimo za negativno ali pozitivno.

Ja, zagotovo je bolje imeti pozitivna prepričanja kot negativna, vendar tudi pozitivno prepričanje je omejitev. In z menjavo negativnih prepričanj v pozitivna le dodajamo nove plasti omejitev.

S tem pravzaprav le ustvarimo mešanico negativnih in pozitivnih prepričanj, ki jih imamo o isti zadevi in tako ustvarimo nove plasti nasprotujočih si prepričanj oziroma notranjih konfliktov, ki nam jemljejo čas, energijo in voljo.

Vsako prepričanje namreč zahteva našo energijo, da ga vzdržujemo, tudi pozitivna. Vendar, ko si dovolimo prepoznati, da so vsa prepričanja lažna, se odpremo videnju, kaj je resnično v naši neposredni izkušnji in se nam s tem odpre popolnoma nov svet.

Temeljno prepričanje

Ko tako pričnemo prepoznavati prepričanja in jih izpuščati ali videti preko njih, najdemo temeljno prepričanje, ki je osnova za vsa druga prepričanja. In to je prepričanje, da smo ločeni posameznik in da obstajajo še drugi ločeni posamezniki in predmeti, ki so ločeni od nas – prepričanje v Jaz in vse drugo, kar ni ta Jaz.

Na to osnovno prepričanje so pripeta vsa druga. Tako lahko delamo na prepričanjih na dva načina. Lahko izpuščamo posamezna prepričanja, lahko pa tudi pričnemo prepoznavati, kdo ima ta prepričanja, kdo verjame v njih. In tisti, ki naj bi jih imel in verjel v njih, ni resničen.

Bolj, ko vidimo, da nismo ločeni posameznik, manj potrebujemo prepričanj, da bi delovali v svetu. In bolj, ko tako oslabimo to osnovno prepričanje, bolj smo sposobni videti preko iluzorne narave vseh ostalih prepričanj.

Tako pozitivna kot tudi negativna prepričanja imajo neomejeno moč nad nami, le kadar jim slepo sledimo. Ko si jih pričnemo dovoliti izzivati, preverjati in testirati hitro prepoznamo njihovo iluzorno naravo in kako so pravzaprav lažna in nimajo nič skupnega s tem, kar dejansko ta trenutek je. Eden izmed učinkovitih pristopov je na primer, da namesto, da iščemo, v katerih primerih prepričanje drži, iščemo, kje ne drži. In zagotovo boste ugotovili, da je primerov, ko prepričanje ne drži, precej več.

Tako pridobivamo zagon in postaja vedno lažje prepoznati in videti preko vseh prepričanj. In to nas osvobodi, da pričnemo ravnati s tem, kar dejansko je in ne s tistim, kar si domišljamo oziroma, v kar nas prepričuje prepričanje. In tako se prične vedno bolj razodevati tudi neomejenost, ki je naša resnična narava,

Zaključek

Poleg teme, kako je naša resnična narava neomejena, smo si na delavnici ogledali še, kako pravzaprav delo na naših ciljih ni odvisno od nas kot osebnosti, kot ločene posameznike. In na kratko smo omenili še, kaj je tisti dokončni cilj, ki se skriva izza vseh naših ciljev in želja. Vendar o teh temah tukaj ne bom pisal.

Kar je pomembno je, da dokler se čutimo, kot osebnost oziroma ločeni posameznik, lahko uporabimo izpuščanje vseh navideznih omejitev, ki nam preprečujejo, da dosežemo svoje cilje. Uporabimo lahko osnovni postopek metode Sedona, ki nam pomaga prepoznati in si razjasniti, kaj je resnično naš cilj, kaj je naša najgloblja srčna želja. Nato nam pomaga tako, da si ubesedimo našo ciljno izjavo in izpuščamo, vse dvome, negotovosti in zadržke glede našega cilja. In nenazadnje nam pomaga, da dejansko pričnemo z dejanji, ki nas vodijo, k našemu cilju tako, da izpuščamo še preostale zadržke glede samih dejanj.

Vse to razkriva tudi lažna prepričanja, ki nas omejujejo glede naših ciljev in se pričnemo odpirati tudi temu, da prepoznamo tisto osnovno prepričanje, da smo posameznik, ki je ločen od drugih in od sveta. S tem se pričnemo odpirati naši dejanski neomejenosti, brezčasnosti, brezprostornosti in neporušljivemu miru, celosti in popolnosti, katera že smo.


Če bi morda želeli posnetek delavnice, je le ta na voljo vsem, ki že ste ali boste poslali prispevek/donacijo. V temu primeru, mi prosim pošljite sporočilo.

Še nekaj sorodnih člankov