Po­zdrav­lje­ni, mo­je ime je Mi­lan Slu­nečko

Milan Slunečko

Moj po­gla­vit­ni fo­kus v živ­ljen­ju je ra­zi­sko­va­nje kdo ali kaj v res­ni­ci smo. Za­ni­ma me vse, kar ima po­ten­cial, da pri­spe­va k od­go­vo­ru na to vpra­ša­nje. Zad­nja le­ta pred­vsem po­sve­čam me­to­di Se­do­na, me­to­di Lefkoe in ne­dual­no­sti.

Cilj, ki bi ga rad do­se­gel in de­lil z Va­mi, je do­kon­čna svo­bo­da, ki se ra­zo­de­va, ko spo­zna­mo, da mi ni­smo na­še te­lo, na­še mi­sli, na­ši ob­čut­ki, pre­pri­ča­nja, na­va­de in vse dru­go s či­mer se ta­ko ali dru­ga­če ident­ifi­ci­ramo.

Metoda Sedona

Metoda Sedona nas nauči, kako lahko kadarkoli izpustimo vsakršen neželen občutek, čustvo, misel, prepričanje ali karkoli nas omejuje ali bremeni.

Ko izpuščaš omejujoče občuke, postajaš bolj sproščen, bolj lahek, bolj odprt, bolj srečen, bolj ljubeč in bolj produktiven. Počutje se izboljša, svet vidiš bolj pozitivnega in živiš bolj v harmoniji in za dobro vseh.

Če ste odprti, vam metoda Sedona lahko pomaga tudi onkraj “razreševanja” težav. Lahko vam pomaga spoznati vašo resnično naravo, pomaga vam razkriti sam vir bivanja, najti tisto notranjo tišino, radost, mir in ljubezen, katera že ste.

Pri metodi Sedona mi odgovarja to, da mi ni treba zanikati svojih pravih občutkov in jih zakrivati s pozitivnimi mislimi. Povsem naravno si dovolim čutiti, kar pač čutim in tem občutkom lahko tudi povsem naravno dovolim, da odidejo. Odkar živim s to metodo, se resnično počutim veliko bolje - bolj sem mirna, imam precej manj skrbi kot prej, potrebujem tudi manj spanca, kar pa mi je najpomembnejše: veselim se življenja. Zares veselim. Kadar za pomoč pri opuščanju prosim še g. Slunečka, so pozitivni rezultati prisotni občutno hitreje, pa še prav zabavno je.

Urška, Slovenija

Metoda Lefkoe

Metoda Lefkoe se osredotoča na odpravljanje omejujočih prepričanj.

Ko verjamemo tovrstnim izjavam, to vpliva kako vidimo svet in kako se odzivamo v njem. Posledično to izoblikuje naše vedenjske vzorce. Tako nam metoda Lefkoe pomaga:

  1. Identificirati neželen vedenjski vzorec, oziroma definirati kaj želimo spremeniti.
  2. Odkriti katera omejujoča prepričanja povzročajo ta vedenjski vzorec.
  3. Odpraviti vsa relevantna omejujoča prepričanja.

S pomočjo metode Lefkoe dosežemo želene spremembe res hitro in so trajne. Posameznega prepričanja se lahko znebimo kot začetnik že okvirno v roku ene ure, z nekaj vaje in izkušnjami pa v slabih 10 minutah.

Priporočam, da delate z Milanom, če želite odpraviti negativne vzorce, ki morda bremenijo vaše življenje. Milan ima izjemno sposobnost, da se spusti prav do temeljnih prepričanj, ki so pravi vzrok negativnih vzorcev. Pravi strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami, vas bo pripeljal tja, kjer želite biti! Tukaj je nekaj vzorcev, ki mi jih je Milan pomagal razrešiti:

  • Odpraviti odlašanje v zvezi z gradnjo mojega podjetja.
  • Odpraviti izogibanje telesni vadbi in hujšanju.
  • Pomagal mi je ustvariti učinkovitejšo komunikacijo z mojo ženo in sinom.

Milan, hvala za vso pomoč, ki si mi jo dal!

Michael, ZDA

Nedualnost

Sebe običajno doživljamo kot ločenega posameznika. Obstaja jaz in vse drugo, kar ni jaz – drugi ljudje, živali, rastline, narava, vesolje, prostor, čas, ipd. Se pravi, da obstaja dualnost – jaz in ne-jaz.

Vendar kaj, če le izgleda, da je tako? Kaj če v resnici ta jaz in ne-jaz ni kar izgleda, da je? Kaj če je ta ločeni jaz le utvara?

Kaj, če obstaja videnje oziroma doživljanje sveta, kjer te dualnosti med jaz-om in ne-jaz-om ni? Je le, kar je. Temu bi lahko rekli nedualnost.

Kdo ali kaj sem?

S pomočjo vprašanj za poizvedovanje o tem jaz-u, za katerega verjamemo, da smo, lahko tudi sami pričnemo spoznavati svojo dejansko naravo, ki je nedualna. S tem tudi vstopimo v resničnost, ki je onkraj tega fizičnega sveta, telesa in uma s svojimi koncepti.

Nekateri temu pravijo tudi dokončna svoboda, bivanje, tišina, razsvetljenje, svetloba, ljubezen, sladkost, Resnica ali pač karkoli. Tukaj besede izgubijo pomen.

Pridružite se mi

V Ljubljani vodim redno podporno skupino za metodo Sedona. Občasno izvajam predstavitve in delavnice. Na Facebook-u imamo tudi Slovensko skupino metode Sedona. Za metodo Lefkoe trenutno še ne izvajam kakšnih javnih delavnic ali predstavitev.

Občasno pošiljam obvestila in novosti iz te spletne strani na e-poštni seznam metode Sedona, na katerega se lahko prijavite z obrazcem:

Pri­ja­va na e-poštni se­znam me­to­de Se­do­na

Gift
S prijavo boste prejeli tudi brezplačen Vodnik za hiter začetek z izpuščanjem v obliki PDF datoteke.

Vaš prispevek bo pomagal pri širjenju metode Sedona.
Preko PayPal sistema lahko nakažete iz vašega PayPal računa,
ali če tega nimate s pomočjo večine debetnih in kreditnih kartic.

Seznam upravlja MailChimp, kateri ustreza vsem zahtevam uredbe o varstvu osebnih podatkov. Iz seznama se lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki je v vsaki e-pošti, ki jo boste od nas prejeli.

Članke lahko spremljate tudi preko vira rss