Doseganje ciljev

metoda Sedona

V ponedeljek 1. avgusta smo imeli delavnico z naslovom “Doseganje ciljev”. Ta članek je le povzetek delavnice. Toplo priporočam, da si preberete tudi osmo poglavje – Postavljanje in doseganje ciljev v knjigi metoda Sedona avtorja Hale Dwoskin.

Doseganje ciljev

Naši cilji oziroma namere ali tisto, kar želimo, je čudovito sredstvo, da prepoznamo in izpustimo vse tiste občutke, misli, prepričanja, zadržke, dvome, negotovosti in druge omejitve, ki nam onemogočajo, da bi živeli resnično polno in srečno življenje.

Ko je Lester Levenson sestavil ta postopek metode Sedona za doseganje ciljev, je to prvenstveno naredil iz dveh razlogov.

 1.  Da bi lahko imeli, bili oziroma počeli, kar želimo.

 2.  Da se osvobodimo vseh notranjih omejitev.

Vsi naši neizpolnjeni cilji, namere ali želje namreč nenehno vlečejo nase našo pozornost in so vir mnogih frustracij in drugih tegob. Zato je izpuščanje glede naših ciljev mogočen način, ki nam pomaga se osvoboditi teh bremen, umiriti um in naše občutke, ter tudi dejansko doseči, kar želimo.

Postopek doseganja ciljev metode Sedona je sila enostaven in ga lahko uporabimo za prav vsako situacijo, kjer pač želimo nekaj doseči. Sestavljen je iz treh stebrov:

 1.  Kaj resnično želimo?

 2.  Osredotočanje namere

 3.  Pričetek z delovanjem

Vendar, preden se lotimo teh treh stebrov, bi priporočal, da najprej izpuščate glede ciljev samih. Pogosto imamo že glede doseganja ciljev lahko precej negativne občutke. Mnogokrat so nas morda silili ali smo silili samega sebe, da kaj dosežemo, čeprav tega v resnici nismo hoteli. Konec koncev je celotna družba na splošno zelo ciljno naravnana.

Verjetno skoraj vsa podjetja in družbe ves čas pritiskajo na zaposlene, da dosežejo, kar so pač njihovi cilji. To se običajno prenaša tudi na vsa druga življenjska področja. Vse to siljenje za več, hitreje in mogočneje, lahko ustvarja precej odpora.

Če se vam delo na ciljih upira ali ga imate radi in v njemu celo uživate, bi priporočal, da najprej izpuščate bodisi odpor oziroma nenaklonjenost ali navezanost na delo glede doseganja ciljev samih. Za to lahko uporabite katerikoli postopek metode Sedona.

Kaj resnično želimo?

Mnogo naših ciljev, namer ali želja niti niso naši cilji, namere ali želje. Pogosto so to cilji naših staršev, partnerja, otrok, šefa, sodelavcev, prijateljev ali so preprosto ideje, ki smo jih navzeli iz medijev ali družbe kot take. Na ta način smo navzeli prepričanja, da potrebujemo ali želimo to ali ono, vendar v resnici tega morda sploh ne želimo.

Z drugimi besedami, mnogi naši cilji/želje so le površinski in ne nekaj, kar je resnično avtentično naše. Tako imamo že v osnovi lahko kopico nasprotujočih občutkov glede naših ciljev/želja, kar lahko precej oteži njihovo uresničitev.

Da lahko naš cilj lažje uresničimo, precej pomaga jasnost. Tako postane manifestacija bolj učinkovita in lažja. In ravno temu je namenjen prvi postopek metode Sedona za doseganje ciljev, ki se imenuje Najgloblja srčna želja. S pomočjo tega postopka se premaknemo iz površinskih ciljev do naših bistvenih in avtentičnih ciljev.

Postopek Najgloblja srčna želja

Vsi postopki metode Sedona so sila preprosti a obenem izjemno učinkoviti, če si le dovolimo. Pri tem postopku se najprej vprašamo enega izmed sledečih vprašanj:

Kaj je moja najgloblja srčna želja? ali
Kaj bi najraje imel/-a, počel/-a ali bil/-a? ali
Kaj je moj najbolj avtentičen cilj ali namera?

In nato si dovolimo opaziti ali izreči dobrodošlico kakršnimkolim mislim, občutkom, idejam, ciljem, željam ali karkoli se pač pojavi v naši zavesti. Preprosto si dovolimo to čutiti ali zaznavati, kakor je.

Naslednji korak je, da najbolje kot lahko, izpustimo, kar čutimo. Za to lahko uporabimo katerikoli način izpuščanja metode Sedona. Na primer lahko se po vrsti vprašamo naslednja tri vprašanja:

Ali lahko to izpustim?
Ali bi to izpustil/-a?
Kdaj bi to izpustil/-a?

In nato se vprašamo še:

Ali lahko izpustim ta cilj ali to željo?

Tukaj boste morda sprva imeli precej zadržkov. Le zakaj bi namreč izpustil svoj cilj/željo? Razlogov je več. Kot prvo vse želje izvirajo iz občutka, da nam nekaj manjka in zato to želimo. Ko se oklepamo želje, se v resnici oklepamo tega občutka pomanjkanja. Če si dovolimo izpustiti občutek pomanjkanja (željo) se s tem odpiramo občutku izpolnjenosti.

Prav tako je dobro vedeti, da, kar je resnično naše, kar dejansko smo, kar je naša avtentična prava narava, le tega ne moremo izpustiti tudi, če bi hoteli. Z izpuščanjem vsega, kar je na površju, vsega, kar mislimo, da želimo, vseh ciljev, za katere verjamemo, da so naši, s tem pravzaprav le delamo prostor, da lahko prepoznamo vse tisto, kar je resnično avtentično naše. Vse tisto, kaj je na površju odpade, kar pa je avtentično naše, pa postaja vedno bolj in bolj očitno.

Ves ta postopek ponavljamo po potrebi večkrat. Priporočeno je celo, da se ponavlja vsak dan, vsaj nekaj minut dnevno in vsaj 30 dni. Na ta način se bomo osvobodili vseh tistih površinskih želja in ciljev, ki nam le povzročajo notranjo napetost in s katerimi le po nepotrebnem izgubljamo čas in dobro voljo. Tisti pravi cilji pa nam bodo postali precej bolj jasni in očitni.

Osredotočanje namere

Naslednji korak je, da si zastavimo namero, jo zapišemo kot ciljno izjavo in le to uporabimo za izpuščanje vseh nasprotujočih misli, občutkov, prepričanj in ostalih ovir.

Bistvo tega koraka je, da si oblikujemo in zapišemo svojo ciljno izjavo, čeprav morda še ni dovršena in najbolj idealna. Izpuščanje, ki ga bomo izvajali glede te ciljne izjave, nam bo postopoma razjasnilo še vse preostale nejasnosti in precej verjetno si bomo svojo ciljno izjavo postopoma prilagodili, da bo vedno bolj in bolj uglašena z našo resnično avtentično željo oziroma ciljem.

Nekaj primerov, kako lahko izgleda ciljna izjava:

 • Dovolim si, da imam najboljšo službo zame v tem času moje kariere.
 • Dovolim si, da z lahkoto najdem in razvijem kariero, v kateri bom v veliki meri uporabljal svoje ustvarjalne sposobnosti (in/ali spretnosti) in ki mi bo omogočila obilne finančne nagrade.
 • Odprt sem, da imam ljubeč odnos, ki me podpira v moji svobodi in živosti.
 • Dovolim si, da z lahkoto dosežem in ohranjam svojo idealno telesno težo.

Za oblikovanje ciljne izjave je pomembno upoštevati nekaj pravil:

 • zapiši cilj v sedanjiku, kot da je že dosežen, in ne nekje v prihodnosti
 • cilj naj bo pozitiven oziroma navedi tisto, kar želiš in ne tistega čemur se morda želiš izogniti
 • na začetku je dobro, da navedemo tudi sebe v ciljni izjavi
 • bodi natančen in jedrnat ter izrecen, a ne omejujoč
 • ciljno izjavo lahko polepšaš s pridevniki: z lahkoto, radostno, …
 • odstrani besedo “želim”
 • zastavi ciljno izjavo tako, da pospeši izpuščanje
 • ciljna izjava naj te odpre, navduši, navdihne in ne zapre, potlači ali kako drugače demotivira
 • navedi končni rezultat in ne načina, kako cilj doseči
 • cilj naj invocira energije harmonije poguma, sprejemanja in miru

To je le nekaj navodil. Bolj podrobna navodila in razlago le teh si preberite v knjigi. Tam boste našli tudi več primerov ciljnih izjav za več življenjskih področij.

Ko imamo ciljno izjavo lahko pričnemo z izpuščanjem. Postopek je praktično enak, kot pri postopku “Najgloblja srčna želja”.

Najprej si preberemo svojo ciljno izjavo in povabimo na površje kakršnekoli dvome, negotovosti, zadržke, ovire ali tisti notranji glas, ki morda pravi “ne” našemu cilju.

Nato lahko uporabimo katerokoli vprašanje za izpuščanje in najbolje, kot lahko, izpustimo ta zadržek.

In podobno, kot smo naredili pri postopku “Najgloblja srčna želja”, nato izpustimo še sam cilj.

Vse skupaj ponavljamo, dokler ne čutimo le pogum, sprejemanje ali mir glede naše ciljne izjave. Prav tako je priporočeno, da ta postopek izvajamo vsaj nekaj minut dnevno vsaj naslednjih 30 dni.

Pričetek z delovanjem

Ko smo si tako razjasnili, kaj resnično želimo in kaj je naša namera, sledijo dejanja.

Pogosto se namreč lahko ujamemo tudi v magičnem mišljenju, da se lahko z delom na postopku za doseganje ciljev izognemo ukvarjanju z življenjem ali pa se izgubimo v delovanju in nekako izgubimo smernico, glede svojega cilja.

S tem, ko dejansko pričnemo izvajati dejanja, da dosežemo svoj cilj, bo le to razkrilo še vse preostale zadržke, dvome in ovire, ki na videz stojijo med nami in našim ciljem. Prav tako bo le to odprlo nove priložnosti, ki jih drugače ne bi bilo in bo tudi dvignilo naš nivo energije.

Ni redko, da morda tudi ne vemo, kaj naj bi bilo naše naslednje dejanje, na poti do našega cilja. Ali pa mislimo, da moramo storiti precej več, kot je v resnici potrebno.

Zato je dobro izpuščati tudi glede korakov delovanja. Pri tem uporabljamo skoraj enak postopek izpuščanja, kot pri prejšnjih dveh korakih. Glavno in prvo vprašanje, s katerim začnemo postopek izpuščanja glede korakov delovanja se glasi.

Kaj je najbolj preprosto ali najbolj nezaslišano, nevsakdanje oziroma “odštekano” dejanje, ki ga lahko naredim danes, da dosežem svoj cilj?

Karkoli nam ob tem vprašanju pride na misel in karkoli ob tem čutimo, enostavno le to izpuščamo s pomočjo nam priljubljenih vprašanj. To ponavljamo, dokler ni več nobenih zadržkov glede tega specifičnega dejanja ali ne čutimo več potrebe po tem dejanju.

Ta postopek nam lahko prihrani ogromno časa, saj marsikatera dejanja, za katera smo mislili, da so nujna, se bo izkazalo, da niso. Prav tako bomo izpustili vse zadržke glede dejanj in se jih bomo lahko dejansko lotili, kar bi bilo lahko brez izpuščanja dosti težje ali celo nemogoče.

Predvsem pa je pomembno, da dejansko tudi izvajamo dejanja, ki nas vodijo do našega cilja. Če vsak dan naredimo vsaj eno malenkost, smo zagotovo na dobri poti.

Povzetek

Postopek za doseganje ciljev vsebuje tri glavne korake.

 1.  Postopek “Kaj je moja najgloblja srčna želja?”, ki nam pomaga najti naš pravi avtentični cilj in se osvoboditi tistih površinskih ciljev, ki so pogosto le motnja

 2.  Ubesedenje naše ciljne izjave in izpuščanje glede le te, nam razjasni našo namero

 3.  Odkrivanje konkretnih dejanj s pomočjo vprašanja: “Kaj je najbolj preprosto ali najbolj nevsakdanje dejanje, ki ga lahko naredim danes, da….”, ki nas bodo pripeljala do našega cilja in izpuščanje glede zadržkov do teh dejanj in predvsem izvajanje teh dejanj.

Če si dovolimo delati na teh treh korakih vsaj nekaj minut na dan vsak dan prihodnjih 30 dni, se bo verjetnost, da dosežemo svoj cilj eksponentno povečala. Predvsem pa se bomo s tem osvobodili cele kopice zadržkov in drugih ovir, ki nam preprečujejo, da živimo polno in radostno življenje.


Če bi morda želeli posnetek delavnice, je le ta na voljo vsem, ki že ste ali boste poslali prispevek/donacijo. V temu primeru, mi prosim pošljite sporočilo.

Še nekaj sorodnih člankov