Praktična vaja izpuščanja

metoda SedonaIzpuščanje

Današnji članek bo bolj praktične narave. Moja osebna izkušnja je, da je praksa precej bolj učinkovita kot pogovarjanje o neki temi.

Metoda Sedona temelji na dejstvu, da mi nismo naši občutki in mi nismo naše misli zato jih lahko odvržemo. Tako misli kot občutki so nekaj česar se zavedamo, so pojav na ali v naši zavesti. In zato ker niso del nas jih lahko izpustimo. Verjetno je naša največja težava, ker se identificiramo s temi pojavi. Rečemo si “jaz sem jezen”, “jaz sem žalosten”, ipd. čeprav je v resnici “jaz čutim jezo” in “jaz čutim žalost”.

Postopki oziroma tehnike metode Sedona delujejo na naših najglobljih nivojih. Temelj so vprašanja, ki si jih postavljamo in ki nam pomagajo, da prepoznamo, da mi nismo občutek oziroma čustvo, ki ga čutimo in nam pomagajo, da pride do spontanega izpuščanja tega čustva. Oziroma identifikacija s tem negativnim čustvom/občutkom se pretrga in le ta občutek se spontano in naravno izniči. S tem odpade vse trpljenje in vsa bolečina, ki jih tovrstni občutki prinašajo.

Postopki delujejo najbolje, kadar si dovolimo, da smo čim bolj odprti, iskreni do sebe in spontani. To niso intelektualni postopki. Pravzaprav če jih bomo izvajali z umom, ne bodo tako učinkoviti. Najbolje je biti čim bolj spontan in iskren do samega sebe. Naj odgovori pridejo sami in ne poskušajmo jih cenzurirati ali analizirati z umom.

Današnja vaja bo sila preprosta. Lahko si izberete kakršnokoli temo oziroma situacijo v svojem življenju kjer morda čutite odpor ali nejasnost ali dvome ali nesigurnost ali kaj podobnega.

Torej, dovolite si spomniti na to vašo temo ali situacijo in nekaj trenutkov samo opazujte kaj se ob tem porodi znotraj vas.

Priporočam, da si vzamete čas za vsak stavek in vsako vprašanje, ki ga preberete in si resnično dovolite občutiti občutke, ki jih to vzbudi znotraj vas. Ne glede ali bi te občutke označili za pozitivne ali negativne. Samo dovolite temu kar pride na površje, da je, da obstaja in sebi, da to vsaj nekaj trenutkov čutite.

Torej kakšni občutki se porodijo v vas, ko razmišljate o tej vaši temi oziroma situaciji?

Ni jih potrebno poimenovati, le dovolite si čutiti karkoli pride na površje.

Lahko, da se pojavi strah, dvom, negotovost, občutek “ne da se mi”, občutek “ah, saj to nima smisla” ali karkoli.

Skratka, karkoli se pojavi, naj bo dobrodošlo vsaj za nekaj trenutkov.

In ali lahko ta občutek najbolj kot lahko v temu trenutku, preprosto izpustite?

In dovolite si, da pride spontano in iskreno odgovor bodisi “DA” ali “NE”. Odgovorite si na to vprašanje čimbolj spontano in iskreno. Tako “DA” kot tudi “NE” sta dobra odgovora. Če torej čutite, da lahko izpustite ta občutek, si odgovorite z “DA”. In če čutite, da tega ne morete izpustiti si odgovorite z “NE”.

Ali bi izpustili ta občutek oziroma, če bi lahko izpustili ta občutek ali ste pripravljeni ali voljni to tudi narediti?

In tudi na to vprašanje si odgovorite z “DA” ali “NE” kakor čutite.

Kdaj bi izpustili za občutek?

Tudi na to vprašanje bodite čim bolj iskreni do sebe in odgovorite bodisi z “ZDAJ”, “čez pet minut”, “čez 3 mesece”, “10 let” ali “nikoli” ali kaj podobnega.

Sedaj smo šli prvič čez ta osnovna vprašanja, ki nam pomagajo, da opustimo neželene občutke. Morda ste že opazili, da se je prvotni občutek morda že malo zmanjšal, oziroma je manj intenziven, lahko da je že čisto izginil, lahko pa da je tudi ostal enak. Vse to je normalno in v redu.

Torej, ponovno si dovolite spomniti na to vašo situacijo ali temo in poglejte kaj se sedaj porodi znotraj vas, ko razmišljate o temu?

Dovolite kakršnimkoli fizičnim občutkom, ki se ob tem pojavijo v telesu, da so.

Dovolite kakršnimkoli podobam in mislim, ki se ob temu pojavijo v vašem umu, da tudi so.

In najbolj kot lahko v temu trenutku, ali lahko vse skupaj izpustite?

Ali lahko vse to preprosto odvržete, dovolite da se izniči?

In dovolite, da pride odgovor bodisi “NE” bodisi “DA”, kakor čutite.

Ali bi to izpustili?

In ponovno dovolite, da pride spontani odgovor “DA” ali “NE”.

Kdaj?

In tudi tu, dovolite, da pride spontani in iskreni odgovor.

Ponovno si dovolite spomniti na to vašo situacijo oziroma temo.

In poglejte kakšne občutke to sedaj vzbudi znotraj vas. Lahko, da je sedaj drugačen občutek, kot je bil prvič ali drugič, ko smo šli čez ta vprašanja.

Ne glede kakšen občutek se sedaj pojavi, si samo dovolite, da ga čutite tako kot ga. Ni nujno, da je občutek intenziven. Lahko je čisto šibek. Lahko se skriva v besedah “ah, to je smešno”, “to ne more delovati”, “tega na ta način ne bom rešil/a”, ali dvom, ali jeza, ali strah ali karkoli. Vse to so samo občutki.

In vsaj za ta trenutek, ali lahko tudi ta občutek preprosto odvržete?

Ali bi to naredili?

Kdaj?

In še enkrat si dovolite spomniti na to vašo situacijo ali temo.

In ali so lahko dobrodošli kakršnikoli občutki, ki se pojavijo v telesu in kakršnekoli podobe in misli, ki se pojavijo v umu?

Ali si lahko dovolite vse to čutiti, biti s tem vsaj nekaj trenutkov. Ne glede kako intenzivni ali šibki so ti občutki.

In ali lahko vse skupaj preprosto odvržete najbolj kot lahko v temu trenutku?

Ali bi to naredili?

Kdaj?

In ponovimo vse skupaj še enkrat.

Dovolite si spomniti na to vašo temo oziroma situacijo.

Povabite kakršenkoli odziv, ki se ob temu pojavi, v vašo zavest. In dovolite si biti nekaj časa s temi občutki, podobami in mislimi.

In ali lahko vse skupaj izpustite, vsaj za ta trenutek in najbolj kot zmorete?

Ali bi?

Kdaj?

Če se vam še vedno pojavljajo negativni odzivi, ko pomislite na to vašo situacijo ali temo, priporočam, da se vrnete na začetek te vaje in jo ponavljate toliko časa, dokler se vam ne pričnejo pojavljati pozitivni odzivi oziroma pozitivni občutki. Vsak odziv in vsako misel, ki se vam porodi, ko se spomnite na vašo temo, vzemite kot naslednji občutek, ki ga opuščate.

Koliko časa je potrebno, da se pojavijo pozitivni oziroma dobri občutki je seveda odvisno od posameznika in od situacije. Včasih zadošča, da gremo skozi vprašanja le enkrat in že imamo dobre občutke oziroma čutimo bodisi pogum, sprejemanje ali mir, včasih je pa potrebno več ponovitev. Oboje je čisto normalno in popolnoma v redu.

Če se vam tudi po uri ponavljanja teh vprašanj ne pričnejo pojavljati pozitivni občutki, to ne pomeni, da počnete nekaj narobe, temveč ste si morda izbrali le takšno temo, ki vsebuje veliko negativnega čustvenega naboja.

Po moji izkušnji, ljudje zelo radi kompliciramo. Ta postopek je sila enostaven. Vendar, ko sem se sam pričenjal učiti to tehniko, sem sila zakompliciral vse skupaj in poskušal intelektualno razumeti stvari in intelektualno dodelati ta postopek. To žal ne deluje tako. Najbolje, da um za čas izpuščanja izklopite. Tako bo šlo bistveno hitreje in lažje.

Verjetno boste kljub temu želeli ta postopek izpuščanja negativnih čustev in občutkov dodelati ali izvajati s pomočjo svojega uma. To je normalno nagnjenje, ki ga imamo praktično vsi. Nič hudega. Zato je potrebna vaja, da prej ali slej končno spoznamo enostavnost in izpustimo tudi željo, da bi ta postopek umsko nadzorovali ali spreminjali.

Še nekaj sorodnih člankov