Znanstvene raziskave

metoda Sedona

Metodo Sedona so preverjale različne znanstvene institucije. Podajam opise treh študij.

  1. Šola za medicino Harvard je potrdila učinkovitost metode Sedona, kot tehniko za zmanjševanje stresa
  2. Na delovnem mestu: Dramatično povečanje učinkovitosti zaposlenih
  3. Prodaja: Izjemni rezultati, Mony Korporacija

Šola za medicino Harvard je potrdila učinkovitost metode Sedona, kot tehniko za zmanjševanje stresa

Povzetek: Metoda Sedona je pomembna tehnika zaradi svoje preprostosti, učinkovitosti, odsotnosti vprašljivih konceptov in hitrosti opaznih rezultatov pri srčnem utripu in diastoličnem krvnem pritisku.

Raziskavo metode Sedona je vodil dr. Richard J. Davidson iz državne univerze New York v sodelovanju s dr. David C. McClelland iz Univerze Harvard. Dr. Davidsona povezujejo z nekaterimi najboljšimi raziskavami na področju zmanjševanja stresa, dr. McClelland pa je mednarodno priznana avtoriteta.

Podrobnosti

Raziskava je zajemala tri skupine po 20 oseb. Skupino št. 1 so naučili metodo Sedona. Skupino št. 2 so naučili Progresivno Relaksacijo (tehnika krčenja in sproščanja mišic, ki je splošno priznano orodje za zmanjševanje stresa). Skupino št. 3, kontrolno skupino, so zajemali ljudje, ki se sicer zanimajo za tehnike zmanjševanja stresa, a niso bili deležni nikakršnega učenja.

Vsem so pokazali film različnih krvavih industrijskih nesreč ob treh različnih priložnostih. Prvič pred treningom, nato ponovno dva tedna po treningu in še zadnjič tri in pol mesecev po treningu. Med gledanjem filmov in takoj po filmu so izvajali različna fiziološka merjenja. Odkrili so sledeče:

Rezultati

Srčni utrip: Skupina, ki si jo naučili Progresivno Relaksacijo, je imela 100% izboljšanje pri srčnem utripu pred Kontrolno skupino pri tretjem gledanju filma. Skupina, ki so jo naučili metodo Sedona, je imela 360% izboljšanje pred Kontrolno skupino.

Krvni pritisk: Diastoličen krvni pritisk je drugi od obeh meritev krvnega pritiska in ga smatrajo za bolj pomembnega. Primerjava med končno meritvijo diastoličnega pritiska med tretjim gledanjem filma in prvim je pokazala, da je Kontrolna skupina imela 2% povečanje. Skupina Progresivne Relaksacije je imela 3 % pomanjšanje diastoličnega pritiska medtem, ko je imela skupina metode Sedona izjemno 10% pomanjšanje.

Zaključek

Raziskovalci so prišli do zaključka, da je metoda Sedona izjemna tehnika zaradi svoje preprostosti, učinkovitosti, odsotnosti vprašljivih konceptov in hitrosti opaznih rezultatov, ki vključujejo pomenljivo zmanjšanje srčnega utripa in diastoličnega krvnega pritiska.

Na delovnem mestu: Dramatično povečanje učinkovitosti zaposlenih

Podrobnosti

Opravljeni sta bili dve anketi na isti skupini ljudi: Telefonska anketa o oceni metode Sedona in njeni koristi, ter anonimna pisna anketa o koristnosti tečaja.

Anketirani so bila naključno izbrani tečajniki v časovnem obdobju 17-ih mesecev. V celoti je sodelovalo v anketi 117 tečajnikov.

Vsi, ki so sodelovali, so bili najprej anketirani po telefonu in nato kasneje še pisno. Anketiranci so izpolnjevali pisno anketo anonimno. Pri telefonski anketi pa jim je bilo rečeno, da bodo njihovi individualni odgovori, ostali zaupni.

Rezultati

Od tistih, ki so sodelovali v pisni anketi, jih je 91% ocenilo tečaj kot Koristen, Zelo Koristen ali Izjemno Koristen. Od tistih, ki so sodelovali v telefonski anketi, jih je 92% ocenilo tečaj kot Koristen, Zelo Koristen ali Izjemno Koristen. Niti ena oseba ni dala negativne ocene pri obeh anketah. In od vseh ocenjevanih kategorij, je bilo največkrat podana ocena Izjemno Koristno pri obeh anketah in pri ogromni večini.

Na delovnem mestu

Ravno tako smo izvedli pregled rezultatov v poslovnem okolju, kar prikazuje spodnja tabela.

ANALIZA PISNEGA VPRAŠALNIKA PODJETJA SCI, Inc
Področje% poročil "Izboljšanje"
1.Reakcija na stresne situacije89
2.Odnosi z ljudmi80
3.Zmožnost sproščanja78
4.Vsesplošni občutek dobrega počutja76
5.Stopnja strahu/skrbi76
6.Delovna učinkovitost63
7.Pozornost59
8.Stopnja energije51
9.Zmanjšanje neželenih navad (kajenje, alkohol, ipd.)35
10.Kvaliteta spanja35

Metoda Sedona je dokazala, da je izjemno učinkovito orodje za zmanjševanje stresa in povečanju učinkovitosti pri delu, še posebej če upoštevamo, da so to rezultati obiska samo enega tečaja brez nadaljnjega sledenja oziroma pomoči po tečaju!

Prodaja: Izjemni rezultati, Mony Korporacija

Podrobnosti

Študija, kakšen vpliv ima metoda Sedona na prodajno učinkovitost, je bila izvedena na zavarovalnih agentih (prodajnih referentih) Mony korporacije. Skupina, ki je opravila tečaj metode Sedona, je bila enakovredna kontrolni skupini glede na učinkovitost prodaje, starost, spol in število let v podjetju. Študija je trajala šest mesecev z dvema testnima obdobjema po tri mesece.

Rezultati

Skupina, ki je opravila tečaj metode Sedona je izboljšala prodajo pred kontrolno skupino za 33%. Pomembno je tudi omeniti, da se je stopnja uspešnosti skupine metode Sedona, še povečala v drugem obdobju testiranja, pred prvim obdobjem.

Zaključek

Ne samo, da je metoda Sedona dokazala, da je izjemno učinkovito orodje za povečanje prodajne uspešnosti, temveč, da se rezultati celo povečajo s časom! To lahko razložimo z dejstvom, da je metoda Sedona izkustveno orodje: bolj, ko ga uporabljamo, bolj postaja naša druga narava in večji ima vpliv na naš odnos in kako počnemo stvari, in tako rezultati postajajo še bolj izraziti.

Še nekaj sorodnih člankov